خشک کن روی، خشک کن جوهر و مرکب

یک محلول زرد بسیار کم رنگ چسبناک است که از ترکیب شدن صابون فلزی روی و هگزانوئیک اسید به دست می آید. روی یک خشک کن کمکی است. عملکرد اصلی این خشک کن باز نگه داشتن سطح فیلم رنگ است تا عمل اکسیداسیون سطحی انجام گیرد. عملکرد دیگر آن مسدود کردن فعالیت کبالت و فراهم کردن زمان کافی برای منتشر شدن اکسیژن در کل فیلم است. این عمل باعث سخت شدن و جلوگیری از چین و چروک سطح فیلم می شود.

کاربرد های خشک کن روی

خشک کن مناسبی برای پوشش هایی که پایه حلال یا حامل آب هستند، می باشد.

بر خاف کبالت بهتر است که در اوایل فرمولاسیون استفاده شود. این عمل باعث کاهش زمان اختلاط و آسیاب شدن می شود و به عنوان ماده خشک کننده از بین می رود.

افزودنی های مرکب چاپ

طیف وسیعی از مواد به صورت خالص (عنصر)، ترکیب و مخلوط در صنعت چاپ برای تولید مورد استفاده قرار می گیرد. که به عنوان مواد شیمیایی مورد استفاده در صنعت چاپ شناخته می شوند. تنوع افزودنی های مرکب چاپ به سبب پیشرفت ها و فناوری های متعددی است که در این صنعت و به ویژه در چاپ افست به وجود آمده است.  آشنایی و شناخت مواد به دلیل ایجاد ارتباط میان فناوری چاپ، فرایند تولید، عوامل اقتصادی، نیاز بازار و مواد زیست محیطی بسیار اهمیت دارد.  مواد شیمیایی در صنعت چاپ نقش مهمی ایفا می کنند. کشف مواد با خصوصیات جدید ممکن است باعث تغییرات عمده در صنعت شود. مانند: افزایش کیفیت، کاهش هزینه و عوامل اقتصادی تولید، افزایش سرعت تولید.

مواد شیمیایی مورد استفاده در مرکب صنعت چاپ

مرکب ها را می توان بنا به موارد یا ابزار مصرف به دو گروه عمده تقسیم کرد.

  • مرکب های غیر چاپی:

این نوع ها معمولاً برای نوشتن (تحریر)، نقاشی و ترسیم استفاده می شوند. همانند جوهر خودنویس، جوهر ماژیک، جوهر خودکار

  •  مرکب های چاپی:

مرکب چاپ نسبت به عوامل متفاوت مانند سطح چاپی، روش چاپ، نحوه خشک شدن، قوام و دوام و غیره، طراحی و تولید می شوند.