سنتز مواد شیمیایی نایاب

سنتز مواد شیمیایی نایاب و انتقال دانش به صنعت از اهداف اصلی شرکت تحقیقاتی محک آزما می باشد.

سنتز مواد تحریمی

شرکت تحقیقات کاربردی محک آزما (بخش خصوصی) در سال 1373 تأسیس شد.

تجربیات خود اتکایی در زمینه های فنی، صنعتی و علمی در دوره های زمانی مختلف از جمله دوران تحریم باعث شد تا با استفاده از توان علمی نیروهای جوان در صدد همیاری با صنعت و تولیدکنندگان باشیم.

هدف مجموعه کمک به توسعه تولید و حل مسائل صنعتگران از طریق به کارگیری نیروهای علمی کشور در کنار تجربیات صنعتگران می باشد.

اصلی ترین هدف شرکت محک آزما، ضرورت توجه به ایجاد اشتغال مولد، و بکار گیری هرچه بیشتر جوانان تحصیل کرده و ممتاز کشورمان در میدان های صنعت می باشد.

این هدف گذاری با اعمال تحریم های ظالمانه علیه کشور عزیزمان ، اهمیت اعتماد به نفس و ضرورت خود باوری ملی را جلوه گر تر می نماید.

با توجه به ظرفیت علمی کشور و تجارب صنعتگران محترم، باور داریم توسعه تولید و حل مشکلات صنعتگران امری دور از دسترس نیست و توان تغییر در تکنولوژی تولید محصولات قدیمی و یا تولید محصولات جدید با ابزار موجود را داریم.

روش هایی با کارآیی بالا به عنوان تکنیک های ترکیبی توسعه سنتز مواد تحریمی

داده شده اند و به منظور کارآمدتر شدن فضای چند پارامتر پیچیده مرتبط با سنتز

مواد و توسعه و بهینه سازی کاتالیزور مورد استفاده قرار می گیرند.

سنتز مواد و طراحی مواد مورد نظر می تواند به طور مستقیم بر اساس اولین محاسبات اصلی و یادگیری ماشین پیش بینی شو

د. داده های بزرگ مواد بر اساس تئوری کارکردی چگالی ساخته شده که برا

ی هر ترکیب عناصر احتمالی در نظر گرفته می شود و سپس به عنوان مجموعه

های آموزشی برای دستگاه های پشتیبانی بردار استفاده می شوند. خواص م

واد پیش بینی شده برای مواد رایج به طور موفقیت آمیز با داده های تجربی

سازگار است. علاوه بر این، ترکیبات مواد را بر اساس خواص مواد مورد نظر نیز

می توان پیش بینی کرد. بنابراین، جریان کاری پیشنهاد شده، پل بین پایگاه د

اده مواد و طراحی مواد خواهد بود. به کمک این رویکرد می توان مواد معدنی

کارآمدی را از داده های بزرگ مواد به

طور بالقوه ای تولید کرد. در این زمینه به مواد کشف نشده ن

یاز است. همچنین این رویکرد می تواند استخراج

مواد جدید را از داده های بزرگ مواد هدفمند کند و مو

اد مورد نظر ناشناخته و اجرای سنتز مواد را در آزمایش ها فعال کند.