بانک اطلاعاتی فرمولاسیون آمیزه های لاستیکی
خشک کن پتاسیم

استفاده از خشک کن پتاسیم باعث می شود که اثر چین و چروک از بین برود.

این خشک کن محلول در آب است و در رزین های مقاوم به اب استفاده می شود.

از خشک کن پتاسیم به عنوان شتابدهنده کبالت در رزین های پلی استر غیر اشباع مورد استفاده قرار می گیرد.