زمینه فعالیت شرکت تحقیقات کاربردی مواد محک آزما

شرکت تحقیقات کاربردی مواد محک آزما با بهره‌گیری از کادری مجرب از بهترین فارغ‌التحصیلان دانشگاه های معتبر داخلی و خارجی در واحد تحقیق و توسعه خود قابلیت انجام پروژه های تحقیقاتی و پژوهشی بر اساس نیازهای اعلام‌شده از سوی مشتریان را فراهم نموده است. در این راستا پس از طرح مسئله که غالباً برآمده از مشکلات و معضلات صنعتی و اجرایی کارفرمایان می باشد، این واحد اقدام به بررسی، مطالعات تحقیقاتی و نیز انجام آزمون های مرتبط در آزمایشگاه های همکار و بعضاً دانشگاهی می نماید. این فرآیند در انتها منجر به ارائه راهکار از سوی واحد تحقیق و توسعه می شود، که پس از تائید از سوی کارفرما، امکان رفع مشکل در قالب تعریف یک پروژه EPC و انجام آن از سوی شرکت تحقیقات کاربردی مواد محک آزما فراهم می گردد. این شرکت دارای گواهی کفایت فعالیت تحقیق و توسعه از وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد.

افزودنی های جوهر و مرکب
سنتز مواد تحریمی
چسب لاستیک به فلز