دسته بندی کلی مرکب چاپ

دسته بندی کلی مرکب چاپ

دسته بندی کلی مرکب چاپ: مرکب چاپ بر اساس نوع ماشین چاپ و روش چاپ و گاها بر اساس روش خشک‌شدن تقسیم‌بندی می‌شوند. تولید کننده مرکب چاپ.
طراحی فرمولاسیون مرکب چاپ

طراحی فرمولاسیون مرکب چاپ

فرمولاسیون مرکب چاپ: هنگام طراحی فرمولاسیون مرکب چاپ با توجه به شرایط کشور ما بهتر است نکات زیر در نظر گرفته شود. تولید کننده مرکب چاپ.
مشکلات خشک شدن جوهر چاپ

مشکلات خشک شدن مرکب چاپ

‌‌مشكلات‌ خشک شدن مرکب چاپ افست: خشك‌ شدن‌ يك‌ كار چاپي‌ با مركب‌ هاي‌ چاپ افست‌ ورقي‌ ممكن‌ است‌ با اشكالات‌ مختلفي‌ همراه‌ باشد.
ساختار و ویژگی های مرکب چاپ

ویژگی های مرکب چاپ

ساختار و ویژگی های مرکب چاپ: مرکب های چاپ مایعات یا خمیرهای رنگی هستند که جهت انتقال تصاویر از یک فرم به سطوح مختلف چاپی به کار می روند.
تکنولوژی جوهر چاپ

تکنولوژی جوهر چاپ

جوهر چاپ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﯾﮏ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﯿﻮن وﯾﺴﮑﻮزﯾﺘﻪ ﯾﺎ ﻧﯿﻤﻪ ﺟﺎﻣﺪ ﮐﻪ از دﯾﺴﭙﺮﺳﯿﻮن ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪه دﻗﯿﻖ ﭘﯿﮕﻤﻨﺖ در ﯾﮏ روﻏﻦ ﺧﺸﮏ ﺷﻮﻧﺪه اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮔﺮدد.
تولید قطعات لاستیکی با کمترین هیسترسیس

هیسترسیس چیست؟

پسماند یا «هیسترزیس» (Hysteresis)، پدیده‌ای است که وابستگی حالت فعلی یک سیستم به حالت‌های قبلی (مسیر تغییرات) آن را نمایش می‌دهد. بر اساس...
رزین آلکید

رزین های آلکید

رزین های آلکید: در صنایع رنگ سازی رزین های آلکید در میان انواع رزین های صنعتی متنوع موجود در جهان از مهمترین و پر مصرف ترین بوده است. جهت مشاهده ادامه مطلب...