چرا ما ؟
_

امکانات و تجهیزات  محک آزما

شرکت تحقیقات کاربردی

1 - بانک اطلاعات با بیش از  فرمولاسیون از انستیتوی لاستیک امریکا و آمیزه های ساخته شده در آزمایشگاه های شرت محک آزما مقاوک در محیط های شمیایی،حرارتی بر مینای آمیزه های:EPDM - NBR - NBR/PVC - VITON - NR - SBR - NR/SBR- PU - SILICON 

2 - آزمایشگاه اندازه گیری خواص مکانیکی - سایش - خستگی - سختی و ررزیلی یانس (RESILIENSE)

3 - برنامه کامپیوتری جهت  تطبیق خواص قطعات با خواص مکانیکی و شیمیائی حاصله از بانک اطلاعاتی گار لاستیک گنبد.